logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2008

Obchodné centrum Jasná, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: AKORD, a.s., Námestovo
Infaštruktúra strediska cestovného ruchu medzinárodného významu L. Mara-Ráztoky
objednávateľ: Stavoindustria a.s., Liptovský Mikuláš
Plynofikácia hlavného skladu, Craemer, s.r.o., L. Mikuláš
objednávateľ: Craemer, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Prístavba obchodných priestorov – plynofikácia a vykurovanie
objednávateľ: Prima Slovakia, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Výmena kotlov PK Okoličné, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: Energo Controls, s.r.o., Žilina
Výmena kotlov a úprava zapojenia ÚK, OD Prior Stred Lučenec – 2.etapa
objednávateľ: OD Prior Stred Zvolen
Rekonštrukcia VS a úprava zapojenia ÚK OD Prior Stred Martin
objednávateľ: OD Prior Stred Zvolen
Revízie plynového zariadenia a plynospotrebičov, Odborné prehliadky a skúšky
Vnútorný rozvod plynu, Fermont L.Mikuláš
objednávateľ: HAKO, a.s., Liptovský Mikuláš
MŠ Čsl. Brigády – plynofikácia kotolne
objednávateľ: Mesto., Liptovský Mikuláš
Požiarny vodovod, vykurovanie vstavku, Fermont L. Mikuláš
objednávateľ: HAKO, a.s., Liptovský Mikuláš
Dodávky materiálu a montážne práce ÚK
objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.,Liptovský Hrádok
Dodávky materiálu a montážne práce ÚK
objednávateľ: Rettenmeier Polomka Timber, s.r.o., Polomka
Obytný súbor G2 a G3 zóny Slanec, Bratislava – Nové mesto
objednávateľ: EnergoControls, s.r.o., Žilina