logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2009

Výmena kotlov v KD Biely Potok
objednávateľ: Mesto Ružomberok
Víkendový dom s bytovou jednotkou – Ústredné vykurovanie
objednávateľ: Ľuboš Foltín a Katarína Foltínová
Dom opatrovateľskej služby Závažná Poruba
objednávateľ: Stavoindustria Liptovský Mikuláš
Výmenníková stanica
objednávateľ: LM Park, a.s.
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Vranovská
objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Montážne práce Prior Martin, Žiar nad Hronom, Lučenec, Pov.Bystrica
objednávateľ: OD Prior Stred,a.s., Zvolen
Rekonštrukcia pavilónu – Cirkevná škola
objednávateľ: Cirkevný úrad L. Mikuláš
Montážne práce
objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, Liptovský Hrádok
Montážne práce „Sokolovňa“
objednávateľ: DOM,a.s., Liptovský Hrádok
Montáž ÚK, plynofikácia v rodinných domoch