logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2011

Montáž a dodávka ÚK
objednávateľ: ECAV – Cirkevný zbor, Základná škola
Montáž a dodávka ÚK – 27 b.j. – Bytový dom
objednávateľ: LMT, Liptovský Mikuláš
Montáž a dodávka ÚK – Technologická Linka „MAKOR“
objednávateľ: Swedwood Závažná Poruba
Požiarny vodovod – Logistický sklad CBA Verex
objednávateľ: CBA Verex, Liptovský Mikuláš
Ústredné vykurovanie + plynofikácia
objednávateľ: Unimix Ratkoš
Rekonštrukcia ÚK a rozvodov vzduchu v halách
objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. , Liptovský Hrádok
Ústredné kúrenie pre vzduchotechniku – skladová hala
objednávateľ: CBA Verex, Liptovský Mikuláš
Požiarna zbrojnica Važec - Plynofikácia
objednávateľ: Obec Važec
Kotolňa PK 5 Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia ÚK, plyn, drevoštiepka
objednávateľ: LMT, a.s., Liptovský Mikuláš
Plynofikácia + RaOMZ – Hotel Avena Plus Liptovský Ján
objednávateľ: SESTAV, s.r.o., Ilava
Domov sociálnych služieb Ondrašová
objednávateľ: Innovia s.r.o., Trnava
Rekonštrukcia ohrevu TÚV v kotolniach
objednávateľ: LMT, a.s., Liptovský Mikuláš
99 b.j. - Nájomné byty – vonkajšie rozvody ÚK, Lipt.Hrádok
objednávateľ: BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok
Výmena vykurovacích telies – ZŠ Demänová
objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Úprava expanzných systémov a dodávacích staníc
objednávateľ: LMT, a.s.
Kotolňa na pevné palivo - Vykurovanie
objednávateľ: RDP Kovovýroba, Liptovský Mikuláš
Spalovňa – ÚK technológia ohrevu vody
objednávateľ: Archív SB, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Hala 3 – Plynofikácia - infražiariče
objednávateľ: CD Profil, s.r.o, Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia ÚK v sociálnej budove
objednávateľ: Tesla Liptovský Hrádok
OD Prior Žiar nad Hronom – Výmenníková stanica, Ohrev TÚV – strojovňa
objednávateľ: OD Prior Stred a.s., Zvolen