logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2013

1. Stavebné úpravy kotolne Základnej školy, ul. Čsl. brigády L.Mikuláš
objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Montáž kúrenia výrobnej haly ZIMLET, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
objednávateľ: Fiving, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Ústredné vykurovanie a Zdravotechnika v Evanjelickej spojenej škole, L. Mikuláš
objednávateľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o., Ľubotice
Montáž ústredného vykurovania Nájomný bytový dom 68bj. L. Hrádok
Objednávateľ: Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s.
Dodávka a montáž ústredného vykurovania v rodinnom dome
objednávateľ: Michal Mačička
Chladenie elektrických vákuových pecí v prevádzkovej hale Nádražná 328/62 Rajec
objednávateľ: Signos, s.r.o., Zlaté Moravce
Plynofikácia kotolne – Hotel Elán, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: NEFERTITI SPA, s.r.o., Námestovo
Dopojenie kotla na sušiareň - my Wood Polomka Timber, s.r.o.
objednávateľ: my Wood Polomka Timber, s.r.o., Polomka
OD Prior Partizánske – Oprava vykurovania
objednávateľ: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s
OD Prior Prievidza – Oprava úpravne vody v kotolni
objednávateľ: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s
Oprava vykurovania a rozvodov pary
Objednávateľ: GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
Rekonštrukciu ohrevu vody pre 45 BJ - Janoškova 2, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: PPA Controls, a.s., Bratislava
Zmena vykurovania skladu IKEA Industry Slovakia, s.r.o.
Objednávateľ: IKEA Industry Slovakia, s.r.o.