logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2014

Obnova kotolne na spracovanie Biomasy AF-CAR, s.r.o.
Objednávateľ: AF-Car, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Plynová kotolňa v objekte č.II KZLM-TILIA, s.r.o.
Objednávateľ: KZLM-TILIA, s.r.o. Liptovský Mikuláš
Energokanál Zimný štadión Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš, a.s.
Rozvod studenej vody v hale Predprípravy, Dodávka a montáž vzduchu do novej haly
Objednávateľ: Slovtan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Zmena stavby skladovacej haly na stavbu farbiacej haly
Objednávateľ: Slovtan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Farbiaca hala - rozvod chemikálií k farbiacim sudom
Objednávateľ: Slovtan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Rozvod chemikálií k farbiacim sudom, odvetranie nádrží
Objednávateľ: Slovtan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Výmena plynových kotlov na PK 2 - Štefánikova, Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: LMT, a.s., Liptovský Mikuláš
OD Prior Žiar nad Hronom - Zdroj chladu, hydromodul
Objednávateľ: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s
Gelima,s.r.o – Opravy a rekonštrukcie
Objednávateľ: GeLiMa, a.s., Liptovský Mikuláš
Zapojenie vykurovania jednotiek FAW, pripojenie teplovzdušných súprav
Objednávateľ: IKEA Industry Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš
Montáž ústredného vykurovania Nájomný bytový dom 68bj. L. Hrádok
Objednávateľ: Stavoindustria Liptovský Mikuláš, a.s.
Montáž ÚK v rodinných domoch
Objednávateľ: súkromné osoby