logo firmy Instalater popis firmy foto vyrobku firmy

Referencie

REFERENCIE FIRMY - ROK 2007

Oprava parovodnej prípojky
objednávateľ: BS-FIN spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš
Výrobno-prevádzkový objekt, stlačený vzduch
objednávateľ: Jamel Fashion s.r.o., Námestovo
Vybudovanie verejného rozvodu medzi PK9 a PK 3 Podbreziny, L. Mikuláš
objednávateľ: Bytový podnik, a.s., Liptovský Mikuláš
Polyfunkčný dom NICO – Ústredné vykurovanie
objednávateľ: Vipex, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Vnútorná plynofikácia fy. Guffero Tomir, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: KOVUM, Klepáč, Závažná Poruba
Výmena kotlov a úprava zapojenia ÚK, OD Prior Stred Zvolen
objednávateľ: OD Prior Stred Zvolen
Plynofikácia kotolne PK 9 – Podbreziny, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: Enegro Controls Žilina
Rekonštrukcia kotolne Mestského úradu v Liptovskom Hrádku
objednávateľ: MÚ Liptovský Hrádok
Výmena kotlov a úprava zapojenia ÚK v kotolni MsÚ Liptovský Mikuláš
objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Prípojka ÚK z hlavného rozvodu do CVČ Liptovský Mikuláš
objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
Výmena kotlov a úprava zapojenia ÚK, OD Prior Stred Lučenec
objednávateľ: OD Prior Stred Zvolen
Revízie plynového zariadenia a plynospotrebičov, Odborné prehliadky a skúšky
objednávateľ: Posádková správa budov, Ružomberok
Oprava rozvodu ÚK v Dome kultúry, Liptovský Mikuláš
objednávateľ: Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
Montáž potrubných rozvodov – vzduch, voda, ÚK – RTT L. Hrádok
Montáž tepelnej izolácie – RTT L. Hrádok
objednávateľ: Rettenmeier Holding AG, Nemecko
Dodávky materiálu a montážne práce ÚK
objednávateľ: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.,Liptovský Hrádok
Dodávky materiálu a montážne práce ÚK
objednávateľ: Rettenmeier Polomka Timber, s.r.o., Polomka